Parametry hostingów Tagi: ,

Hostingi mają bardzo dużo parametrów. Postaram się je wam przedstawić pokrótce. Jednym z najważniejszych parametrów jest pojemność naszego hostingu. Jest on określana zazwyczaj w megabajtach lub gigabajtach. Odzwierciedla ona ile danych możemy umieścić na serwerze. Wartość ta jest bardzo zróżnicowana, począwszy od kilkudziesięciu megabajtów do nawet kilkuset gigabajtów. Wartość ta ciągle rośnie. Drugim i równie ważnym, a często nawet ważniejszym parametrem jest transfer. Jest on określany również w megabajtach lub gigabajtach i przyjmuje podobne wartości. Określa on, ile danych może zostać pobranych oraz wysłanych z naszego konta hostingowego. Jeśli daną wartość przekroczymy nasze konto zostanie zablokowane. Wartość ta jest określana zazwyczaj miesięcznie, dlatego w raz z nowym miesiącem konto zostanie odblokowane. Możemy również dokupić transfer, jeśli firma oferuje takie rozwiązanie, a większość oferuje. Jeśli wykorzystamy cały transfer na stronie pojawi się odpowiednia informacja, która nas o tym powiadomi. Pjemność otaz transfer są głównymi parametrami, jakimi kierujemy się dobierając pakiet hostingowy. Musimy dobrze oszacować, jakie potrzeby będzie miała nasza witryna lub inne dane.