Internetowy osioł to już nie obelga Tagi: ,

Pierwszą aplikacją w tej sieci (określanej również mianem „edk2”) był program eDonkey2000.autorstwa firmy MetaMachine. We wrześniu 2006 roku z obawy przed procesami o łamanie praw autorskich firma zaprzestała dystrybucji i rozwoju projektu Donkey2000. Miał to być koniec tej sieci, jak jest naprawdę? Sieć przetrwała dzięki aplikacjom takim jak eMule, xMule, aMule, czy też MLDonkey. Dziś ma całą rzeszę „wyznawców” i użytkowników. Sieć opiera się na serwerach – to one pobierają, przetrzymują, przekazują i wysyłają listy udostępnionych przez użytkowników plików. Każdy użytkownik może podłączyć się jednocześnie jedynie do jednego serwera, jednakże dzięki komunikacji między nimi może przeszukiwać zasoby całej sieci. Wielu jako wadę uznaje system kolejkowania. Pobieranie plików nie rozpoczyna się zaraz po nawiązaniu połączenia z innym użytkownikiem. Niestety trzeba odczekać swoje, a nasza pozycja w kolejce zależy m.in. od ratio (stosunku danych pobranych do wysłanych, który by utrzymać sieć „przy życiu” powinien utrzymywać się na poziomie minimum 110%). Jednakże mimo swoich wad, sieć ta zdobywa coraz to nowych fanów, choćby ze względu na sporą bazę plików. W tej sieci znajdziemy wiele „perełek”, których nie uświadczymy w innych sieciach Peer2Peer. Autor: slightyboy